English

Veiligheid voor alle Terra EasyFoot producten

Buiten bereik van kinderen houden. Onderdelen bevatten mogelijk scherpe randen en punten. Kleine onderdelen kunnen bovendien verstikkingsgevaar opleveren.

De product(onderdelen) dienen uitsluitend te worden gebruikt voor de daartoe bestemde doeleinden.

De producent kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade door ondeskundige (de)montage.

De Terra EasyFoot producten zijn stormbestendig tot windkracht 8 (stormachtige wind, ca. 65 km/u, overeenkomstig schaal van Beaufort). Let op: parasols zijn veelal niet tegen een dergelijke windsnelheid bestand.

Verwijder een parasolhouder wanneer er geen parasol is gemonteerd (in verband met struikelgevaar).

Bij beton-/steenverankering: volg de veiligheidsinstructies in de gebruiksaanwijzing van de lijmverpakking op.